integritetspolicy

Dihra Yoga Studio – behandling av personuppgifter enligt GDPR

Dhira Yoga Studio behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och Dataskyddsförordningen, GDPR. Vi upplåter inte dina uppgifter vidare till tredje part (förutom om Skatteverket begär att se våra kvitton/underlag för bokföring).

Ditt godkännande
Innan du bokar exempelvis en kurs eller skickar meddelande till oss genom boknings-  eller kontaktformuläret behöver du ha läst och godkänt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas, vilka som registreras, på vilket sätt och syftet med det. Du kan begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, få överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad.

Vill du inte längre ha information och inte ha dina kontaktuppgifter sparade hos oss kan du enkelt begära detta genom att skicka e-post till oss. Du raderas då ur våra register.

Vilka personuppgifter som sparas och syftet med det
Vi som arrangerar och leder verksamhet i Dhira Yoga Studio sparar våra deltagares namn, telefonnummer och e-postadress i vår mobiltelefon och dator.

Syftet är att vi ska kunna hålla kontakt under tiden du deltar i verksamhet hos oss och även framöver skicka information om nya kurser eller annan information om vår verksamhet som kan vara intressant för dig. Vi använder även ovanstående personuppgifter i deltagarlistor för kurser.

Om du har givit referens och godkänt att vi får använda den i information och marknadsföring, kan den finnas sparad på vår Facebook-sida samt hemsida. Du kan när som helst begära att referensen och/eller ditt namn stryks ifrån ovan nämnda sidor.

Vi anger din e-postadress eller din postadress på de kvitton vi gör på din betalning. Dessa spar vi som en kopia i dator och i papperskopia för bokföring. Vi mailar en PDF på kvittot till dig. De uppgifter vi behöver ange på kvitton sparas även framöver i vår bokföring enligt bokföringslagen.

Lagringstiden
Vi spar dina personuppgifter tills du begär att de raderas ur våra register. Då vi är en liten aktör med små deltagargrupper blir våra deltagare ofta en del av vårt nätverk. Det är inte ovanligt att deltagare återkommer efter ett kortare eller längre uppehåll.

Ansvarig för hantering av personuppgifter
1) Irmela Lilja, om du har anmält dig till verksamhet som arrangeras direkt av Dhira Yoga Studio. Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

2) Om din yogalärare bedriver yogaverksamhet i egen regi är även hon eller han ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Du får ta del av och skriva under en GDPR-blankett i samband med första träffen/passet.

Det är din yogalärare som återkopplar till dig när du har bokat exempelvis en kurs. Du får då hans eller hennes e-postadress som du använder för att begära att dina personuppgifter inte sparas längre.

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Vi hoppas förstås att du först kontaktar oss så att vi har möjlighet att rätta till eventuella fel.

Kakor (cookies)
På dhirayoga.se använder vi kakor. Kakor är små textfiler som lagras på den enhet du surfar på, till exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod.

Kakan innehåller ingen information som kan kopplas ihop med dig som enskild person. På den här webbplatsen använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare.

dhira yoga studio
Maria Skolgata 40, Centrala Södermalm
Stockholm

© Dhira Yoga Studio 2019

Hemsida av Rebecca Norberg